18000

داکت اسپلیت کاستی18000 گرین

  1. اسپلیت کاستی معمولی 1/5 تن تبرید
  2. نوع موتور روتاری
  3. تک فاز
  4. نوع  گاز R410